fbpx

Canorama Oy Ab, tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Canorama Oy  Ab:n henkilötietojen käsittelyä. Käsittelyn kohteena ovat asiakkaidemme, potentiaalisten asiakkaidemme ja heidän työntekijöidensä tiedot.

 

Selosteessa kerromme

 • Rekisterinpitäjän yhteystiedot.
 • Mitä tietoja keräämme?
 • Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on ja kuinka niitä voi käyttää?
 • Mihin tietoja käytämme ja millä oikeusperusteella tietoja käsittelemme?
 • Kuinka kauan säilytämme tiedot?
 • Tietojen vastaanottajat ja tietojen siirrot kolmansiin maihin.
 • Minkälaisia riskejä tietojen käsittelyyn liittyy ja miten suojaamme tiedot?


Rekisterinpitäjän yhteystiedot ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Canorama Oy Ab
Rantakatu 16
67100 KOKKOLA
Puh. 0207 681 200
Sähköposti: servicedesk@canorama.fi

Y-tunnus: 0939469-1

 

Mitä tietoja ja mihin tarkoitukseen ne keräämme?

Canoraman keräämät henkilötiedot voidaan jaotelle seuraavasti:

 • Tunnistamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja sopimusten sekä luottokelpoisuuden tarkistuksen yhteydessä henkilötunnus.
 • Työtehtävää kuvaavat tiedot: nimike, tehtävänkuvaus tai vastuualue
 • Verkkosivujemme käyttöön liittyvät tiedot: eväste eli cookie, ip-osoite, laitetunniste ja asiakastunniste.

 

Henkilötiedot, jotka keräämme suoraan rekisteröidyltä

Keräämme tiedot pääosin aina suoraan rekisteröidyltä itseltään asiakaspalvelutilanteessa tai asiakas luovuttaa ne itse verkkolomakkeen, chatin tai sähköpostin välityksellä. Näitä tietoja käytetään yhteydenpitoon, joko palveluiden tarjoamiseksi tai tuottamiseksi asiakkaalle. Myös verkkosivujen kävijäanalytiikan tiedot muodostuvat rekisteröidyn toimista verkkosivuilla vierailun aikana.

 

Henkilötiedot, joita voimme kerätä kolmansilta osapuolilta

Keräämme tietoa asiakkaan luottokelpoisuuden varmistamiseksi (Suomen Asiakastieto), kolmansilta osapuolilta tulleista myyntimahdollisuuksista sekä asiakaskontaktointipalvelun kautta. Keräämme tietoja myös muista julkisista lähteistä, kuten yritysrekisterit. Esimerkiksi YTJ ja PRH:n kaupparekistereistä tarkastamme tiedot sopimuksen allekirjoittajan nimenkirjoitusoikeuden varmentamiseksi.

 

Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on ja kuinka niitä voi käyttää?

Rekisteröidyllä on oikeuksia koskien Canoraman hallussa oleviin henkilötietoihin. Rekisteröidyllä ovat seuraavat oikeudet:

 

Oikeus saada pääsy rekisteröidyn omiin henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tutustua hallussamme oleviin omiin henkilötietoihin. Oikeutta tutustua omiin tietoihin voidaan kuitenkin joutua rajoittamaan lainsäädännön ja muiden henkilöiden yksityisyyden suojan vuoksi.

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin.

 

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista. Tietojen poistaminen voidaan tehdä esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

 

 • Rekisteröity peruuttaa suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta perustetta
 • Rekisteröity vastustaa tietojen käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole muuta perustetta
 • Tietojen käsittely on lainvastaista

 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä.

 

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä.

 

Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Rekisteröidyllä on oikeus saada antamansa henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Oikeus koskee henkilötietoja, joita on käsitelty automaattisesti sopimukseen tai suostumukseen perustuen.  Oikeus tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen ei koske yritysten välisissä liikesuhteissa käsiteltyjä ammattilaisten yhteystietoja tapauksissa, joissa käsittely ei perustu rekisteröidyn suostumukseen tai sopimukseen, jonka osapuoli henkilö on.

 

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa, milloin tahansa tämän vaikuttamatta ennen sen peruuttamista tehdyn käsittelyn lainmukaisuuteen, jos käsittely perustuu suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen saattaa vaikuttaa mahdollisuutemme tarjota palveluita.

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli epäilee henkilötietojaan käytettävän epäasianmukaisesti tai lainvastaisesti.

 

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi tulee ottaa yhteyttä Canoraman ServiceDeskiin.

 

Canorama ServiceDesk
020 1122 699
servicedesk@canorama.fi

 

Mihin tietoja käytämme ja millä oikeusperusteella tietoja käsittelemme?

 Canorama käsittelee henkilötietoja täyttääkseen lakisääteiset ja sopimusten mukaiset velvoitteet. Käsittelymme oikeusperusteita ovat:

 

Sopimukseen täytäntöön paneminen

Sopimusvelvoitteiden täyttäminen on pääasiallinen henkilötietojen käsittelymme oikeusperuste. Käsittelemme henkilötietoja meiltä tilatun palvelun tuottamiseksi, siltä osin kuin on tarpeellista.

 

Lakisääteinen velvoite

Sopimusten lisäksi toimintaamme liittyy lakisääteisiä velvoitteita, joiden perusteella käsittelemme henkilötietoja, kuten kirjanpitolainsäädäntö

 

Suostumus

Verkkosivujemme kehittämiseksi kerätään analytiikkatietoa sivujen käytöstä perustuen suostumukseen. Annat suostumuksesi hyväksymällä evästeet sivustolle saapuessasi.

Markkinointitarkoituksessa kerätyn tiedon osalta rekisteröidyiltä kerätään suostumus, jonka voi peruuttaa milloin tahansa.

 

Kuinka kauan säilytämme tiedot?

Henkilötietoja säilytetään vain sopimussuhteen ajan ja vuoden sopimuksen päättymisestä mahdollisten valitusten tai korjauspyyntöjen käsittelemiseksi, ellei lainsäädännössä toisin vaadita.

Verkkosivujen kävijäanalytiikkatietoa säilytämme 36 kuukautta markkinoinnin ja asiakaspalvelun seurantaan ja kehittämiseen.

 

Tietojen vastaanottajat ja tietojen siirrot kolmansiin maihin

Tietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille, ellei palveluiden tuottamisessa eikä lainsäädännössä sitä vaadita.

Palveluiden yhteydessä joitakin tietoja saatetaan käsitellä EUn ulkopuolelta. Kaikki henkilötietoja sisältävä data sijaitsee EU:n sisäpuolella sijaitsevissa järjestelmissä ja tietokannoissa. Tarkemmat tiedot tietojenkäsittelystä saat tiedustelemalla palvelukohtaisista käsittelyperusteista.

 

Oikeutettuun etuun perustuen teemme palveluidemme ja tuotteidemme markkinointia potentiaalisille asiakkaillemme yrityksemme toiminnan kehittämiseksi ja jatkuvuuden varmistamiseksi. Oikeutettuna etuna on tällöin elinkeinon harjoittamisen vapaus. Olemme tehneet tasapainotestin oikeutetun edun käyttämisestä henkilötietojen käsittelyn perusteena, minkä tuloksena todettiin, ettei se aiheuta kohtuuttomia seurauksia rekisteröidylle. Voit vastustaa tietojesi käsittelyä koska tahansa. Lisätietoja tasapainotestistä on saatavissa tietosuojavastaavaltamme.

 

Privacy policy

Our website uses cookies. A cookie is a small text file to be sent to and stored on a user’s computer, enabling the web site administrator to identify frequent visitors on the site and to combine information. With this feedback, we can continually improve the content of our pages.

Cookies do not hurt users’ computers or files. We use them so that we can provide our customers with information and services tailored to each individual needs. We respect your privacy, collect data for our own records only, and do not sell information to third parties.