fbpx

Ympäristö

 

Tavoitteenamme on oman yrityksemme menestyksen rinnalla Canoraman asiakasyritysten ja yhteistyökumppaneiden hyvinvoinnin edistäminen eli Kyosei-yritysfilosofia.

Ylläpidämme ja kehitämme ympäristöjärjestelmäämme, joka on suunniteltu toimintamme jatkuvaan parantamiseen. Parannamme henkilökuntamme ja yhteistyökumppaniemme ympäristötietoisuutta ja kannustamme heitä ympäristömyönteiseen toimintaan. Noudatamme kaikessa toiminnassamme kansallista ympäristölainsäädäntöä, paikallisia viranomaisohjeita ja Canon Oy:n asettamia ympäristövaatimuksia.

Edistämme mahdollisuuksiemme mukaan ympäristönsuojelua säästämällä luonnonvaroja ja torjumalla kaiken sellaisen toiminnan, joka muodostaa uhan ympäristölle tai ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle.

Hankinnoissa suosimme materiaaleja, tuotteita ja palveluita, joiden ympäristörasitus on vähäisin.

Huolehdimme elinkaaren loppuvaiheessa olevien Canon-tuotteiden keräyksestä ja kierrätyksestä.

Ylläpidämme läheisiä suhteita julkiseen valtaan, ympäröivään yhteisöön ja muihin sidosryhmiin ja viestimme avoimesti Canonin kestävän kehityksen ohjelmasta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä.